CHIÊN CON _ BÀI 4 _ CN 31102021
30 Tháng Mười 2021
https://youtu.be/bRvS33NfYHA Tên bài: Bài 4 Ngày học: Chúa Nhật, 31/10/2021 Link bài tập: Nhấn vào đây...
Vào học
CHIÊN CON _ BÀI 3 _ CN 24102021
23 Tháng Mười 2021
https://www.youtube.com/watch?v=BVERUm_Wv-g Tên bài: Bài 3 Ngày học: Chúa Nhật, 24/10/2021 Link bài tập: Nhấn...
Vào học
CHIÊN CON _ BÀI 2 _ CN 17102021
16 Tháng Mười 2021
https://www.youtube.com/watch?v=QQQ14LsWMb8 Tên bài: Bài 1 Ngày học: Chúa Nhật, 17/10/2021 Link bài tập: Nhấn...
Vào học
CHIÊN CON _ BÀI 1 _ CN 10102021
09 Tháng Mười 2021
https://www.youtube.com/watch?v=XkFnlw6xrzo Tên bài: Bài 1 Ngày học: Chúa Nhật, 10/10/2021 Link bài tập: Nhấn...
Vào học
CHIÊN CON _ BÀI MỞ ĐẦU _ CN 03102021
02 Tháng Mười 2021
https://www.youtube.com/watch?v=o-SQmEcasU0 Tên bài: BÀI MỞ ĐẦU Ngày học: Chúa Nhật, 03/10/2021 Link...
Vào học