NGHĨA SĨ _ BÀI 4 _ CN 31102021
30 Tháng Mười 2021
https://youtu.be/4gI2sDKixQ4 Tên bài: Bài 4 Ngày học: Chúa Nhật, 31/10/2021 Link bài tập: Nhấn vào đây...
Vào học
NGHĨA SĨ _ BÀI 3 _ CN 24102021
23 Tháng Mười 2021
https://youtu.be/A7JLt_WbVbE Tên bài: Bài 3 Ngày học: Chúa Nhật, 24/10/2021 Link Kinh Thánh: Nhấn vào...
Vào học
NGHĨA SĨ _ BÀI 2 _ 17102021
16 Tháng Mười 2021
https://youtu.be/e7A4Ej34sE4 Tên bài: Bài 2 Ngày học: Chúa Nhật, 17/10/2021 Link bài tập: Nhấn vào đây...
Vào học
NGHĨA SĨ _ BÀI 1 _ CN 10102021
09 Tháng Mười 2021
https://youtu.be/gOIE-kcuXHc Tên bài: Bài 1 Ngày học: Chúa Nhật, 10/10/2021 Link bài tập: Nhấn vào đây...
Vào học
NGHĨA SĨ _ BÀI MỞ ĐẦU _ CN 03102021
02 Tháng Mười 2021
https://www.youtube.com/watch?v=KxSUDZyDJfs Tên bài: BÀI MỞ ĐẦU Ngày học: Chúa Nhật, 03/10/2021 Link...
Vào học